Vi leverer våre forsendelser gjennom Posten Norge. Per ordre kommer et tillegg for ekspedisjon, porto og oppkrav på kr 195,00